• Geen AZC op Eschmarkerveld!!

  COA trekt het verzoek in! Hiep Hiep Hoera!!
 • Glanerbrug Forum
  Info voor omwonenden

  Informatie voor inwoners in de omgeving Glanerbrug
 • 1
 • 2
 • Geen azc op het Esmarkerveld in Enschede: voor sommigen een beloning voor heftige protesten, anderen vinden het jammer dat Enschede nu minder kan doen voor asielzoekers.

  BlijdschapBenno Wilmink heeft met de groep Demonstranten tegen Gemeenten (DTG) op verschillende manieren actie gevoerd tegen het azc in Enschede. "Ik was aan het werk en kreeg van verschillende mensen al appjes over het nieuws. Dit is natuurlijk helemaal geweldig. Dit is een beloning voor ons werk en eindelijk ziet de gemeente haar wanbeleid in."

  BegripDick Buursink is voorzitter van de bewonerscommissie azc. Hij heeft begrip voor het besluit: "Ik begrijp de situatie en het feit dat een extra azc in Enschede op dit moment niet nodig is. Er komen minder vluchtelingen door de deal met Turkije en er is al leegstand in andere azc's." Bron: RTV Oost
  Lees meer
 • ENSCHEDE – De komst van het omstreden asielzoekerscentrum op het Eschmarkerveld in Enschede is afgeblazen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Enschede per brief laten weten dat de komst van het azc door de verminderde instroom van vluchtelingen niet meer nodig is. Het college biedt het schrijven van het COA aan de raad aan. Er zouden zeshonderd mensen worden gehuisvest in het nog te bouwen azc. Bron: Tubantia
  Lees meer
 • 03 oktober 2016 Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft na gesprekken de gemeente Enschede vrijdagmiddag in een brief bevestigd dat een azc in Enschede niet langer nodig is Er komen minder asielzoekers naar Nederland dan eerder werd verwacht en veel opvanglocaties staan (gedeeltelijk) leeg. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft op basis daarvan geconcludeerd dat er voor de rest van 2016 en 2017 voldoende opvangplaatsen zijn. Het college biedt de brief van het COA aan de raad aan.
  Lees meer
 • Er komt geen asielzoekerscentrum (azc) op het Esmarkerveld in Enschede. Dat meldt de gemeente Enschede.Het was al een tijd stil rond de komst van het azc naar Enschede. Dat komt omdat de instroom van asielzoekers lager is dan verwacht. Als gevolg was lange tijd niet zeker of het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ook daadwerkelijk gebruik van het Enschedese azc zou gaan maken.Bron: RTV-Oost
  Lees meer
 • Tijdens de informatiebijeenkomst van de gemeente in servicecentrum oost hebben verontwaardigde inwoners een officiële klacht aangeboden aan wethouder Hatenboer. De klacht luidt dat de gemeente onzorgvuldig heeft gehandeld en omwonenden structureel heeft genegeerd in het besluitvormingsproces. Zie hier de brief.
  Lees meer
 • Wethouder geeft aan de ingezonden locaties door inwoners van Enschede, naast zich neer te hebben gelegd.
  Lees meer
 • Dat B&W van de gemeente Enschede het nooit zullen leren, blijkt wel uit het stuk in de Tubantia van 9-12-2015. Het gedrag van B&W begint nu toch behoorlijk 'dictatoriale trekjes' aan te nemen.

  "De bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het COA over het azc Eschmarkerveld wordt eind februari in de gemeenteraad besproken. Het contract met daarin de verantwoordelijkheden en afspraken rondom het asielzoekerscentrum is dan mogelijk al voorzien van een handtekening namens het college van B en W. Deze uitspraak van wethouder Jeroen Hatenboer leverde dinsdagavond in de stadsdeelcommissie Oost verbaasde en verontwaardigde gezichten op. Zitten de raadsleden er straks voor spek en bonen bij? Zijn er nog veranderingen en aanpassingen mogelijk? Is de inbreng van de fracties tijdens de vergadering dan geen mosterd na de maaltijd? "

  Bron: Tubantia 9-12-2015
  Lees meer
 • De gemeente zadelt ons met een probleem op en vraagt ons vervolgens om de oplossingen voor dit probleem aan te dragen. Daar komt het gewoon op neer! "U voelt zich onveilig? Dan mag u zelf de oplossingen aandragen om deze onveiligheid tegen te gaan. En wij noemen dit dan "inspraak"."
  Lees meer
 • De komst van asielzoekers vormt wel degelijk een risico voor de veiligheid in Nederland. Jihadisten kunnen zich ongezien met de vluchtelingenstroom naar Europa laten voeren. Bovendien kan frustratie over het lange, onzekere verblijf in een sober opvangcentrum ertoe leiden dat asielzoekers radicaliseren, vreest de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Bron: Volkskrant
  Lees meer
 • De voorzitter van de Duitse politiebond geeft duidelijk aan dat AZC's wel degelijk problemen met zich meebrengen.
  Lees meer
 • Klacht Nationale Ombudsman

  Klacht Nationale Ombudsman

  De wijze waarop gemeente Enschede de keuze voor het Eschmarkerveld veld heeft gemaakt getuigt van onbehoorlijk bestuur, is in strijd met het eerdere gemeentebesluit, bewoners/wijkraden worden genegeerd enz. enz.. Inmiddels is een kopie-brief van de klacht tegen de gemeente, aan de Nationale Ombudsman gezonden. Na het antwoord van de gemeente zullen wij de klacht formeel gaan indienen bij de Nationale Ombudsman.
 • Hier wordt duidelijk aangeven wat de zorgen zijn van omwonenden mbt de komst van een AZC op het Eschmarkerveld.
  Lees meer
 • Glanerbrugforum.nl voor inwoners,
  door inwoners.

 • Heeft u tips?

  Stuur een email.
 • 1
 • 2